piątek, 6 października 2023

KONKURS PLASTYCZNO - TECHNICZNY

 

Konkurs plastyczno-techniczny „Jesienne drzewo”

Każdego roku, 10 października obchodzimy Święto Drzewa.

W ramach tego święta zapraszamy Was do udziału w konkursie

plastyczno - technicznym „Jesienne drzewo”.

Cele konkursu:

· rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci,

· wdrażanie do proekologicznych zachowań,

· dostrzeganie piękna natury i znaczenia ochrony środowiska poprzez wykorzystanie materiałów wtórnych,

· rozwijanie sprawności manualnej.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas I – IV naszej szkoły

2. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca jesienne drzewo, wykonana                    z materiałów wtórnych (recyklingu).

3. Technika wykonania prac dowolna.

4. Format pracy: praca płaska lub przestrzenna o wielkości A4 lub A3.

5. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-II i III-IV

 6. Przewidziane są nagrody i dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział.

 7. Oceny prac dokona Jury, biorąc pod uwagę przede wszystkim wkład dziecka w wykonanie pracy, jego pomysłowość w zakresie zastosowania materiałów wtórnych oraz walory estetyczne pracy.

8. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora oraz klasę.

9. Prace należy składać w świetlicy szkolnej do dnia 27.10.2023r.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6.11.2023r. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej szkoły.

11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do ekspozycji prac konkursowych oraz publikacji zdjęć prac w celu promocji konkursu i placówki.

12. Udział w konkursie równoznaczny jest ze zgodą na udostępnianie danych osobowych uczestnika konkursu (podanych w metryczce).

13. Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorów konkursu: wychowawców świetlicy szkolnej.

 

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz