Konkursy

Zapraszam do wzięcia udziału 

w konkursie organizowanym przez świetlicę szkolną

Kartka wielkanocna”Regulamin konkursu:

1. Cele konkursu:
  • rozwijanie twórczej aktywności dzieci, wyobraźni, wrażliwości estetycznej,
  • rozwijanie zainteresowań, poznanie nowej techniki plastycznej,
  • doskonalenie zdolności manualnych dzieci,
  • zaprezentowanie swojej pracy szerszej publiczności
  • podtrzymywanie tradycji wielkanocnych.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-IV, zwłaszcza zapisani do świetlicy szkolnej.

3. Konkurs polega na indywidualnym wykonaniu kartki wielkanocnej dowolną techniką.

4. Jedna osoba może zgłosić do oceny jedną pracę.

5, Prace prosimy sfotografować i przesłać do 15.04.2020 do godziny 19.00 na podany adres mailowy: swietlicaszkolna.spnr8@gmail.com

6. W temacie proszę wpisać „Kartka wielkanocna”, a w treści podać imię, nazwisko oraz klasę do której uczęszcza dziecko.

7. Wynik konkursu zostaną ogłoszone rano 17.04.2020 w zakładce „Konkursy”,a nagrody zostaną wręczone bezzwłocznie po powrocie do szkoły.

8. Wysłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie prac na stronie naszej świetlicy w zakładce „Galeria”.


Wychowawcy świetlicy

Ze względu na brak nadesłanych prac konkurs "Suknia pani Wiosny" nie został rozstrzygnięty.Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez świetlicę szkolną
”Suknia pani Wiosny”Regulamin konkursu:

1. Cele konkursu:
  • rozwijanie twórczej aktywności dzieci, wyobraźni, wrażliwości estetycznej,
  • rozwijanie zainteresowań, poznanie nowej techniki plastycznej,
  • doskonalenie zdolności manualnych dzieci,
  • zaprezentowanie swojej pracy szerszej publiczności.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-IV, zwłaszcza zapisani do świetlicy szkolnej.

3. Konkurs polega na indywidualnym wykonaniu pracy plastycznej płaskiej na kartce formatu A4 lub A3 dowolną techniką.

4. Jedna osoba może zgłosić do oceny jedną pracę.

5, Prace prosimy sfotografować i przesłać do 03.04.2020 do godziny 19.00 na podany adres mailowy: swietlicaszkolna.spnr8@gmail.com

6. W temacie proszę wpisać „Konkurs suknia pani Wiosny”, a w treści podać imię, nazwisko oraz klasę do której uczęszcza dziecko.

7. Wynik konkursu zostaną ogłoszone rano 06.04.2020 w zakładce „Konkursy”,a nagrody zostaną wręczone bezzwłocznie po powrocie do szkoły.

8. Wysłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie prac na stronie naszej świetlicy w zakładce „Galeria”.


Wychowawcy świetlicyBrak komentarzy:

Prześlij komentarz