Obiady


Obiady w naszej szkole wydawane są na dwóch przerwach obiadowych:

  1. 11.30 – 11.50 – klasy I, II, III, IV,
  2. 12.35 – 12.50 – klasy IV, V, VI, VII,
  • Dane do przelewu za obiady:
Szkoła Podstawowa nr 8
41-710 Ruda Śląska
ul. Główna 1
ING Bank Śląski
62 1050 1214 1000 0023 5611 5606
(w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, jakiego okresu czasu wpłata dotyczy – miesiąc lub za jakie dni).
Wpłat na konto należy dokonywać z góry za następny miesiąc 15 do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc wydawania posiłków. Wyjątek będą stanowić płatności we wrześniu i styczniu, w których termin płatności będzie podawany na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce przy świetlicy szkolnej.

Kwoty do zapłaty za poszczególne miesiące w roku szkolnym 2019/2020:

WRZESIEŃ - 18 dni x 5 zł = 90 zł
PAŹDZIERNIK  - 22 dni x 5 zł = 110 zł
LISTOPAD - 19 dni x 5 zł = 95 zł
GRUDZIEŃ - 14 dni x 5 zł = 70 zł
STYCZEŃ - 11 dni x 5 zł = 55 zł
LUTY - 20 dni x 5 zł = 100 zł
MARZEC - 22 dni x 5 zł = 110 zł
KWIECIEŃ - 15 dni x 5 zł = 75 zł
MAJ - 20 dni x 5 zł = 100 zł
CZERWIEC - 14 dni x 5 zł = 70 zł


UWAGA!!! 

Bardzo proszę o informowanie świetlicy szkolnej o nieobecności dziecka na obiadach z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku uczeń nie otrzyma zwrotu kosztów obiadu.

Informować można:
Sms 796481115
Telefonicznie – sekretariat szkoły 322486552
lub za pomocą dziennika elektronicznego wysyłając wiadomość kierownikowi świetlicy pani Gabrieli Stronk
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz